Hình thức thanh toán

Hỗ trợ chuyển khoản qua ngân hàng/ ví điện tử toàn bộ hoặc một phần giá trị sản phẩm.
Hỗ trợ COD tùy vào sản phẩm.
Chấp nhận thanh toán thẻ nội địa/visa trực tiếp tại cửa hàng.

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi