Chính sách đổi trả

Hỗ trợ đổi hàng/đổi size nếu còn sẵn sản phẩm khác tại cửa hàng trong vòng 3 ngày từ ngày nhận sản phẩm.
Sản phảm đổi trả phải còn nguyên vẹn tình trạng.
Hỗ trợ bảo hành theo đúng chính sách riêng của từng hãng.
 

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi